Aplikace AMALGEROL CLASSICamalgerol-classic-logo-cz-44px.png

 

AMALGEROL CLASSIC snižuje biologickou kontaminaci stájí, zajišťuje přirozený a rychlý rozklad exkrementů a účinně eliminuje hnilobné procesy. Bakteriální zátěž stájového prostředí dramaticky klesá. Stafylokoky a enterokoky výrazně snižuje.

amalgerol-classic-aplikace.JPG

SKOT
do napájecí vody:
výkrm 100 – 150 ml na 1000 l napájecí vody

dojnice 100 – 150 ml na 1000 l napájecí vody
telata 2 – 3 ml/kus/den / průjmy = 5 ml/kus/den
nástřikem na krmení:
výkrm, jalovice 4 – 5 ml/kus/den

dojnice 7 – 8 ml/kus/den
ostatní:
kejda 1 litr na 5 m³ kejdy

stlané provozy 1 x týdně 0,1 litru 3-5 % roztoku na 1 m² plochy

PRASATA
do napájecí vody:
výkrm 200 – 400 ml na 1000 l napájecí vody

prasnice 100 – 200 ml na 1000 l napájecí vody
selata 200 – 300 ml na 1000 l napájecí vody
do mokrého krmení (šrotu):
výkrm 3 ml/kus/den

prasnice 2 ml/kus/den
ostatní:
kejda 1 litr na 3 m³ kejdy

stlané provozy 1 x týdně 0,1 litru 3-5 % roztoku na 1 m² plochy

DRŮBEŽ
hrabavá drůbež 200 – 250 ml na 1000 l napájecí vody
vodní drůbež 200 – 300 ml na 1000 l napájecí vody
stlané provozy 1 x týdně 0,1 litru 3 – 5 % roztoku na 1 m² plochy

OVCE A KOZY
ovce nápoj 150 – 200 ml na 1000 l napájecí vody
ovce krmení 2 ml/kus/den
jehňata 1 – 2 ml/kus/den
kozy nápoj 100 – 200 ml na 1000 l napájecí vody
kozy krmení 1 – 2 ml/kus/den
kůzlata 1 ml/kus/den
na podestýlku 1 x týdně 0,1 litru 3 – 5 % roztoku na 1 m² plochy

KONĚ
na podestýlku 1 x týdně 0,1 litru 3 – 5 % roztoku na 1 m² plochy
při průjmech 
3 ml/kus/den – do ustoupení problému 

 

 >> zpět na AMALGEROL CLASSIC