NAŠE POLE 2015 - Nabočany 9. a 10. června 2015

Naše firma se letos tradičně zúčastnila velké celostátní výstavy Naše pole, organizované vydavatelskou firmou ProfiPress, s.r.o.. Stala se tak jedním z 90-ti vystavovatelů, kteří prezentovali své úspěchy v Nabočanech na pozemcích firmy Oseva AGRI Chrudim, a.s..Letošní rok se naše pokusná políčka rozrostla oproti loňskému roku o ozimé plodiny. Jednalo se o ozimou pšenici a řepku, kde jsme již na podzim aplikovali náš hlavní přípravek Amalgerol Premium na posílení kořenového systému a lepší přezimování.

V jedné variantě ozimé pšenice bylo použito i naše hnojivo PK-Fit. Na jaře k těmto plodinám přibyly ještě jarní ječmen, hrách setý, cukrová řepa, kukuřice a slunečnice. Na všech těchto plodinách jsme opět prezentovali účinnost aplikace našeho přípravku Amalgerol Premium a na jarním ječmeni a cukrovce ještě hnojiva PK-Fit. Všechny ošetřené varianty byly velice pěkné. V průběhu konání tohoto polního dne jsme mohli diskutovat s našimi zákazníky a dlouholetými odběrateli o výborných výsledcích Amalgerolu a podařilo se nám na ně "nalákat" i nové potencionální zákazníky. Těm se líbily především ukázky a porovnání kořenů (jejich hustota a vlášení) po aplikaci Amalgerolu oproti neošetřené kontrole.

Toto setkání slouží hlavně k tomu, abychom si mohli s našimi zákazníky a partnery vyměnit nové zkušenosti, v klidu pobesedovat nad tématy, která jsou pro ně aktuální a my mohli prezentovat naše široké produktové portfolio. Jelikož byl náš stánek hojně navštěvovaný odbornou zemědělskou veřejností, můžeme konstatovat, že tato akce splnila svůj účel.

                                                                          Ing. Josef Novotný     

 

p6090539.JPG

p6090540.JPG

p6090542.JPG

p6090543.JPG

p6090544.JPG

p6090546.JPG

p6090547.JPG

p6090548.JPG

p6090549.JPG

p6090550.JPG

p6090551.JPG

p6090552.JPG

p6090553.JPG

p6090554.JPG

p6090555.JPG