Přípravek AMALGEROL CLASSIC

amalgerol-classic-logo-cz-44px.png

 

S naším přípravkem AMALGEROL CLASSIC máme dlouholeté zkušenosti (celosvětové).

amalgerol-classic-cz-kanister-grafik-180px.png

► zlepšuje klima ve stájích
► podporuje rozklad exkrementů
► zvyšuje kvalitu základního krmiva 


Složení
bylinné extrakty, rostlinné oleje, éterické oleje

Obsahuje v kg
sušina 17,5 %, vlhkost 82,5 %, dusíkaté látky 10 g, tuk 137 g, vláknina 10 g, popel 10 g

Balení
Kanistr 0,5 l; 10 l; 25 l
Sud 200 l
IBC nádrž 1.000 l

ČÍSLO REGISTRACE 20362 – pomocná látka pro zemědělství a chovatelství 

 

► Používá se u všech kategorií zvířat, jak ke zkrmování, tak do stájového provozu. 
► Dalším způsobem použití přípravku AMALGEROL CLASSIC je do kejdy, digestátu a do hnoje.


>> Klikněte zde pro detailní informace:
Tímto způsobem AMALGEROL CLASSIC používáme u skotu, prasat, ovcí, koní, hrabavé a vodní drůbeže.

 

APLIKACE přes zvířata – napájecí voda, nebo krmení

Výhody této aplikace:amalgerol-classic-aplikace-1.JPG

► zlepšuje konverzi krmiv a zvyšuje přírůstek
► působí prebioticky (po léčbě antibiotiky)
► příznivě ovlivňuje reprodukční ukazatele
► výrazně optimalizuje stájové prostředí
► omezí výrazně zápach ( NH3, H2S,…), autorizované měření prokázalo snížení NH3 o 64,8 %
► potlačuje patogenní kmeny mikroorganismů
► je jedinečným BAT přípravkem, který při perorální aplikaci působí i jako přípravek pro ošetření podestýlky, ale s nižším účinkem, než při přímé aplikaci do podestýlky, kejdy a hnoje
► z hlediska zdravotního stavu zvířat zlepšuje stav celého trávicího systému a respiračního ústrojí

 

APLIKACE do statkových hnojiv –
kejda, hluboká podestýlka, hnůj, rošty a podroštové prostory

amalgerol-classic-aplikace-2.JPG

► fixuje cenné živiny ve statkových hnojivech
► zabraňuje úniku živin do spodních vod i ovzduší, čímž napomáhá ochraně životního prostředí
► mikrobiotechnologickým rozkladem dochází k rychlejší a kvalitnější homogenizaci kejdy a zrání hnoje (zvýšená fixace dusíku)
► vyčistí odtokové kanály a ucpané prošlapové rošty, které jsou největším zdrojem patogenních mikroorganismů
► výrazná úspora elektrické energie při míchání a manipulaci s kejdou, hnojem a podestýlkou
► splňuje požadavky pro IPPC i SZP
► díky složce éterických olejů působí repelentně proti létajícímu i lezoucímu hmyzu
► zamezuje šíření plísní i hnilobných procesů a snižuje léčebné náklady
► beze zbytků splyne s každým prostředí
► VÚZT doporučil při separaci kejdy a následné výrobě plastického steliva jako součást technologie!

 

amalgerol-classic-aplikace-3.JPG

Čistění dojíren, chodeb a jiných znečistěných částí stájí a přípravkem AMALGEROL CLASSIC je výrazně jednodušší a rychlejší.

1. Po nanesení se díky éterickým olejům zaschlé exkrementy naruší a rychleji se rozpustí.

2. Necháme působit 20 – 30 minut a poté je snadno odstraníme vysokotlakým čističem.
 

am-1.JPGŘešení problémů s nedostatkem mikrobiálního osídlení 
v BPS a řešení problémů pH v BPS.

Rychlejší nástup do plného výkonu produkce bioplynu
v bioplynových stanicích.

 

 

 

 

am-2.JPGDalší možností použití přípravku AMALGEROL CLASSIC
je v ČOV, jímkách a septicích a jiných kalových nádržích
(cukrovary, lihovary, škrobárny), kde jsou problémy se 
zápachem v těchto provozech.

am-3.JPG

 

 

 

 

 >> zpět na přehled Živočišná výroba