Historie firmy

o-nas-copy.png 

Při zrodu naší společnosti v létě roku 2007 jsme hledali cestu, kterou se budeme ubírat. Zvolili jsme kombinaci selského rozumu v kombinaci s moderními technologiemi. Směr firmy byl dán sortimentem našeho švýcarsko - rakouského partnera vlastnícího patent na výrobu unikátních přípravků řady AMALGEROL. Firma HECHENBICHLER GmbH je největším dodavatelem listových hnojiv a stimulačních přípravků v Rakousku a stává se v tomto oboru dominantním dodavatelem i v dalších zemích i mimo Evropu. Zárukou kvality a profesionálního přístupu k problematice výživy rostlin je i historie přípravků AMALGEROL jejichž zrod se datuje ke konci Druhé světové války, kdy vznikly na základě vědeckých poznatků a nedostatku potravin ve válkou postiženém světě. Od doby vzniku nebylo třeba výrazně zasahovat do složení přípravků, jelikož zemědělská praxe prokázala stále trvající výjimečnost i v nabitém konkurenčním prostředí.

Ekonomika vychází z Vaší půdy

Zemědělský sektor doznává častých výkyvů a to ne pouze co se klimatických změn týče. Svou roli hraje také nejistá situace v dotační politice. Tyto i další faktory vedou stále častěji k hledání nových efektivních cest a přístupů, které zlepší ekonomiku podniků. Naše firma Vám nabízí prostřednictvím našich poradců jednu z těchto cest. Na zemědělský podnik nahlížíme jako na soubor několika funkčních skupin. Tyto skupiny lze rozdělit na PŮDU, PLODINU,ŽIVOČIŠNOU VÝROBU, ORGANICKÉ METABOLITY, PŘIDRUŽENÉ VÝROBY (BPS, kompostárny...). Výchozí skupinou je PŮDA, cenné dědictví, o které je třeba pečovat i pro další generace.

Bez živočišné výroby to nejde

I podnik zabývající se pouze rostlinnou výrobou by neměl opomenout živočišnou výrobu, která se vyskytuje v půdě jako její nezanedbatelná živá složka. Výzkumy prokázaly obsah této složky v rozsahu 10 - 25 tun/ha v přepočtu to znamená 20 - 50 VDJ/ha. Vedle péče o půdu a rostliny máme i produkty pro vaše zvířata i přidružené výroby. Navíc nabízíme systém péče o metabolity těchto vzniklé. Zeptejte se našich poradců na katalogy pro ŽV, nebo velmi oceňovaný pícninářský servis výroby objemných krmiv pro ŽV nebo BPS.