Přirozená stimulace půdy meerkalk-logo-cz-44px.png

MEERKALK, organický vápenec z mořských řas

bio-aut-ger-cz-pb-lang.png

 

Organický vápenec z mořských řas

► vysoká reaktivita přes 90 %
► vysoká přístupnost rostlinám, rychlý hnojivý účinek
► zvyšuje přijatelnost ostatních živin
► zlepšuje kvalitativní parametry půd
► nízké aplikační dávky snižují devastaci půdy i náklady
► aplikace klasickými rozmetadly průmyslových hnojiv, možno aplikovat i za větrného počasí
► bezprašné při překládání a rozmetání
► stejnoměrně granulované, maximální vlhkost 1 - 2 %
► ideální pro míchání s jinými hnojivy
► zvyšuje životaschopnost půdních mikroorganizmů
► povoleno pro použití v EKO zemědělství

 

Složení
91 % uhličitan vápenatý (CaCO) 
3,1 % uhličitan hořečnatý (MgCO)

 

MOŘSKÝ VÁPENEC - Křídový vápenec z usazenin mořských řas

Křída vznikla před 60 - 90 mil. let z usazenin vápenných řas. Tyto vápenné útvary leží v severoněmeckých pobřežních oblastech, těží se velmi šetrně a jsou formovány na neprášící granule, které jsou velmi dobře rozmetatelné.

Pro srovnání jsou vápna ze středoevropských vápenek (dolomitický vápenec) stará cca 200 - 300 mil. let, silně zvětralá a utužená. Tyto vápence musí být velmi jemně umlety, aby vůbec získaly hnojivý účinek. I přes toto rozmělnění je reaktivita těchto vápenných nerostů jen 50 % a méně.

Náš mořský vápenec je tedy velmi „mladý produkt“. Proto také byla zachována jemná a prostorová struktura s vysokým sorpčním povrchem, díky kterému je reaktivita vápenných řas přes 90 %!

  

 
řepka      POLNÍ PLODINY
Dákování: 300 - 600 kg/ha
 
řepa    ZELENINA, CUKROVÁ ŘEPA A BRAMBORY
Dákování: 300 - 600 kg/ha
 
tráva    TRÁVNÍKY A ZAHRADY
Dákování: 300 - 600 kg/ha
 
ostatni.jpg OSTATNÍ KULTURY
Dákování: 300 - 600 kg/ha
 


 >> zpět na přehled Rostlinná výroba

 

Rozdíl ve struktuře částic pod elektronovým mikroskopem
 

meerkalk2.JPG

  

Rozdíl v kvalitě rozmetání. Rovnoměrný rozhoz hnojiva je zárukou rovnoměrného působení.

meerkalk4.png

 

meerkalk1.png