Přirozená stimulace půdy - Meerkalk, organický vápenec z mořských řas

 meerkalk.png

Uhličitan vápenatý (CaCO3) 88 %

Uhličitan hořečnatý (MgCO3) 5 %

meerkalk1.png 

 

Dávkování:

pšenice řepka  polní plodiny 300 - 600 kg/ha
řepa brambory zelenina, cukrová řepa a brambory 400 - 800 kg/ha
tráva zahrada trávníky a zahrady 10 kg/100 m2
ostatni.jpg ostatní kultury 500 - 800 kg/ha

 

Balení: 

Big Bag 600 kg

plastový pytel 40 kg

 

Mořský vápenec - Křídový vápenec z usazenin mořských řas

Křída vznikla před 60 - 90 mil. let z usazenin vápenných řas. Tyto vápenné útvary leží v severoněmeckých pobřežních oblastech, těží se velmi šetrně a jsou formovány na nepřášicí granule, které jsou velmi dobře rozmetatelné. Pro srovnání jsou vápna ze středoevropských vápenek (dolomitický vápenec) stará cca 200 - 300 mil. let, silně zvětralá a utužená. Tyto vápence musí být velmi jemně umletá, aby výbec získaly hojivý účinek. I přes toto rozmělnění je reaktivita těchto vápenných nerostů jen 50 % a méně. Náš mořský vápenec je tedy velmi "mladý produkt". Proto také byla zachována jemná a prostorová struktura s vysokým sorpčním povrchem, díky kterému je reaktivita vápenných řas přes 80 %!

 

Přednosti mořského vápence pro zemědělce, obchod a míchárny hnojiv:

- vysoká reaktivita přes 80 %

- vysoká přístupnost rostlinám, rychlý hnojivý účinek

- zvyšuje přijatelnost ostatních živin

- zlepšuje kvalitativní parametry půd

- nízké aplikační dávky snižují devastaci půdy i náklady

- aplikace klasickými rozmetadly průmyslových hnojiv

- možno aplikovat i za větrného počasi

- bezprašné při překládání a rozmetání

- stejnoměrně granulované, maximální vlhkost 1 - 2 %

- ideální pro míchání s jinými hnojivy

- rozdílná balení pro zemědělství a zahradní centra

- zvyšuje životaschopnost půdních mikroorganizmů

- povoleno pro použití v EKO zemědělství

 

Rozdíl ve struktuře částic pod elektronovým mikroskopem

meerkalk2.png

meerkalk3.png

 

Rozdíl v kvalitě rozmetání. Rovnoměrný rozhoz hnojiva je zárukou rovnoměrného působení.

meerkalk4.png

meerkalk5.png