Přípravky pro aplikaci v rostlinné výrobě

 amg-premium.png Tekutý přípravek, pomocná látka působící na půdu a rostlinu, sloužící k mikrobiálnímu oživení půdního profilu, k asanaci enviromentálních pedologických a hydrologických podmínek. Působením Amalgerolu Premium dochází k masivnímu pomnožení půdních dekompozičních mikroorganismů rozkládajících organické dusíkaté látky i další hůře rozložitelné sloučeniny typu celulózy. V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.

 

 

Hnojiva

sulfomax.png

800 g/l elementární síry jako suspenze

více info>>

sulfogranulat.png

Hnojivo - minerální granulované sirné hnojivo 2 - 4 mm - pro použití v zemědělství a zahradnictví.

powerphos.png

476 g/l P2O5 + 140 g/l N

pk-fit.png NPK 3-27-18 z kalium-fosfátu a B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn
bormax.png 11% (=150 g/l) ve vodě rozpustný bór (bórethanolamin)
mangan.png

27,4 % (w/w = 500 g/l) manganu (Mn)

kupferchelat.png 7% (w/w = 93 g/l) mědi (Cu) jako EDTA-Kupferchelat
kalimax.png 50% ve vodě rozpustný K2O - oxid draselný, S 18% ve vodě rozpustná
zink700.png 44 % (w/w = 700 g/l) zinku (Zn) jako oxid zinku
panda.png

Chráněný preparát anorganických solí vápníku a dalších mikroprvků

meerkalk.png

CaCO3 88% MgCO3 5 %

 n-max.png

N 298 g/l + B 19 g/l

 multiple.png

MIKROMIX - Mn, Mg, Cu, Zn

sulfo-n.png 155 g/l NH4-N + 840 g/l SO3

 

 

Přípravky pro aplikaci v živočišné výrobě

Přípravek pro docílení plynulého snížení emisí amoniaku a ostatních zápašných plynů. Přípravek Amalgerol Classic, z hlediska jeho vlivu na snížení emisí amoniaku v chovech hospodářských zvířat, lze chápat jako odpovídající požadavkům BAT (best available technics = nejlepších dostupných technik) pro programy udělování integrovaného povolení v oblasti zemědělské techniky IPPC i pro plán zavedení Správné zemědělské praxe u zdrojů znečišťování ovzduší v České republice.

Více o přípravku Amalgerol Classic

stallmax.gif

Tekutý deodorační přípravek pro stáje zvířat, který má prokazatelné antibakteriální účinky, ničí bakterie a plísně. Přípravek, z hlediska jeho vlivu na snížení emisí amoniaku lze chápat jako odpovídající požadavkům BAT (best available technics = nejlepších dostupných technik) pro programy udělování integrovaného povolení v oblasti zemědělské techniky IPPC i pro plán zavedení Správné zemědělské praxe u zdrojů znečišťování ovzduší v České republice. V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.

Více o přípravku Amalgerol Stallmax

blackjelly.gif

Tmavohnědý vazký gel výrazné aromatické vůně. Účinný přípravek doporučený pro zevní ošetření povrchových onemocnění kůže a pokožkových útvarů, stejně tak jako i k ošetření postižených kloubů, kloubních pouzder, šlach a vazů hospodářských a domácích zvířat. Je určen výhradně pouze k lokálnímu - tj. zevnímu použití v chovatelské oblasti a může se též velice dobře uplatnit jako prostředek reflexní terapie spolu s masáží jako stimulace povrchových kožních zón, ovlivňujících funkce některých vnitřních orgánů. V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.

Více o přípravku Amalgerol Blackjelly

amacool.gif

Šedobílá, specificky vonící pastovitá mast pro zevní aplikaci u hospodářských a domácích zvířat. Používá se při povrchových projevech zánětlivých procesů, úvodních stadiích mastitid s doprovodnými příznaky zánětu a zduření. Dále při zánětech kloubních pouzder, šlach, šlachových pochev a mazových váčků, záněty svalů apod. Je vhodný také pro preventivní ošetření rohového pouzdra a léčbu úvodních stádií zánětů měkkých tkání prstů. V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.

Více o přípravku Amalgerol Amacool

sanasan.gif

Vazká tekutina tmavohnědé barvy s bylinnými extrakty, břidlicovým a parafinovým olejem k zevnímu ošetření mléčné žlázy po dojení jako prevence zánětlivých procesů, na odřeniny, malé ranky, popřípadě se roztok může vmasírovat do ošetřených míst. V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.

Více o přípravku Amalgerol Sanasan

 

 

Přípravky pro zahrádkáře a drobné chovatele

 agro-aktiv.gif

Je určen pro oblast rostlinné výroby jako speciální pomocná látka, fungující jako biologické a rostlinné stimulátory fyziologických funkcí v půdním profilu, ale i v porostech kultur (polních plodin, v zahradnictví i ovocnářství, v péči o trávníky, parky a při produkci květů).Je to přípravek, který působí současně na půdu, kořenový systém, olistění a celkový vývoj rostliny.

V zemích EU je schválen pro použití v provozech ekologického zemědělství.

  anti-pach.gif

Je biologický aktivátor určený pro odstranění zápachu a pevných organických usazenin ze septiků, jímek, domovních čističek odpadních vod, organických odpadů a skládek. Anti-pach jedinečný svým působením! Nejedná se o BAKTERIÁLNÍ PŘÍPRAVEK!

Více o přípravku Amalgerol Anti-pach