Vysoce koncentrované sirné hnojivopowder-s-logo-cz-44px.png

 

► velmi vysoký obsah v kg hnojiva
bio-aut-ger-cz-pb-lang.png► mísitelné do kejdy a dalších tekutých substrátů aplikovaných na zemědělskou půdu
► nevyplavuje se z půdy
► vhodný k přimíchání do minerálních hnojiv (LAV ... )
► fungicidní efekt
► nepálí rostliny
► zvyšuje obsah bílkovin = zvyšuje dojivost, šetří jadrné krmivo

 

Složení
99 % síra (S) - elementární

 

obiloviny      OBILOVINY, KUKUŘICE, OLEJNINY
Prevence: zlepšení příjmu N, zvýšení výnosu, fungicidní efekt
Dávkování: 25 kg/ha
Doba aplikace: před setím
 
tráva    TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY
Prevence: zlepšení příjmu N, zvýšení výnosu, fungicidní efekt
Dávkování: 25 kg/ha
Doba aplikace: po seči
 
vinnareva VINNÁ RÉVA
Prevence: zlepšení příjmu N, zvýšení výnosu, zdravotní stav
Dávkování: 8 - 10 kg/ha
Doba aplikace: 5x za sezónu

 

 >> zpět na přehled Rostlinná výroba