Hnojte fosforem efektivně - POWERPHOSpowerphos-logo-cz-44px.png


Speciálně zkonstruované hnojivo na bázi polyfosfátů pro maximální přijatelnost rostlinou přes půdu i listovou plochu.

powerphos-kanister-200px.png

► působí i za velmi nízkého pH půdy
► fosfor ve formě polyfosfátu (nejpřijatelnější listová forma fosforu)
► okamžitý příjem rostlinou i v období sucha
► zlepšuje příjem dalších živin
► možnost použít jako tekuté přihnojení k patě

 

Složení
34 % fosfát (PO) 469 g/l 

10 % dusík (N) 138 g/l

Hodnota pH: 6 - 7

 

FOSFOR - jeho funkce v rostlině se dá popsat jako přenašeč energie (ATP), dále je součástí nukleových kyselin, aktivuje meziprodukty v řadě biosyntéz (aminokyseliny), je součástí enzymů.

Dostatek fosforu je důležitý během celého vegetačního období pro odnožování, kvetení i dozrávání. Kritickým obdobím pro příjem P rostlinou je počátek vegetace. Problémem je nízká pohyblivost fosforu v půdě 4 - 6 mm za rok - z toho důvodu je hnojení minerálními hnojivy při zjištění deficitu málo účinné, aplikace přes list je efektivnější.

 

powerphos-2.png

powerphos-3.png      ŘEPKA
Prevence: při suchu, zvýšení výnosu (střední - silný nedostatek)
Dávkování: 3 - 5 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: podzim, jaro (stádium 30) opakování dle potřeby cca po 14 dnech
 
powerphos-4.png CUKROVKA
Prevence: při suchu, zvýšení výnosu (střední - silný nedostatek)
Dávkování: 4 - 8 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: od 6. listového stádia opakovat dle potřeby po 14 dnech
 
powerphos-5.png LUSKOVINY
Prevence: při suchu, zvýšení výnosu (střední - silný nedostatek)
Dávkování: 4 - 8 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: od 6. listového stádia opakovat dle potřeby po 14 dnech
 

powerphos-6.png

OBILOVINY
Prevence: při suchu (odnožování), zvýšení výnosu (střední - silný nedostatek)
Dávkování: 3 - 5 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: od stádium 3. - 4. listu, opakovat dle potřeby po 14 dnech
 
powerphos-7.png KUKUŘICE
Prevence: při suchu, zvýšení výnosu
Dávkování: 5,0 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: od 4. - 8. list. stádia, popř. opakovat po 14 dnech
 
powerphos-8.png SLUNEČNICE
Prevence: při suchu, zvýšení výnosu
Dávkování: 2,5 - 5 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: před uzavřením řádků, dále dle nedostatku
 
powerphos-9.png BRAMBORY
Prevence: při suchu, nasazení hlíz, zvýšení výnosu
Dávkování: 3 - 5 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: od nasazení hlíz, dále dle nedostatku
 
powerphos-10.png TRAVNÍ POROSTY
Prevence: při suchu, zvýšení výnoru, obrůstání
Dávkování: 5 - 10 l/ha
Voda: minimálně 200 - 500 l/ha
Doba aplikace: vždy při obrůstání za 2 týdny po aplikaci

 

 >> zpět na přehled Rostlinná výroba