Hnojte fosforem efektivně - POWERPHOS

Složení: Speciálně zkonstruované hnojivo na bázi polyfosfátů pro maximální přijatelnost rostlinou přes půdu i listovou plochu: 

Fosfor 476 g/l P2O5 jako polyfosfát, Dusík = 138 g/l N - močovin

 powerphos-1.png

- působí i za velmi nízkého pH půdy

- fosfor ve formě polyfosfátu (nejpřijatelnější listová forma fosforu)

- okamžitý příjem rostlinou i v období sucha

- zlepšuje příjem dalších živin

- možnost použít jako tekuté přihnojení k patě

powerphos-2.png

powerphos-3.png ŘEPKA
Prevence: prevence při suchu, zvýšení výnosu (střední - silný nedostatek)
Dávkování: 3 - 5 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: podzim, jaro (stádium 30) opakování dle potřeby cca po 14 dnech
powerphos-4.png CUKROVKA
Prevence: prevence při suchu, zvýšení výnosu (střední - silný nedostatek)
Dávkování: 4 - 8 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: od 6 listového stádia opakovat dle potřeby po 14 dnech
powerphos-5.png LUSKOVINY
Prevence: prevence při suchu, zvýšení výnosu (střední - silný nedostatek)
Dávkování: 4 - 8 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: od 6 listového stádia opakovat dle potřeby po 14 dnech

powerphos-6.png

OBILOVINY
Prevence: prevence při suchu (odnožování), zvýšení výnosu (střední - silný nedostatek)
Dávkování: 3 - 5 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: Od stádium 3 - 4 listu, opakovat dle potřeby po 14 dnech
powerphos-7.png KUKUŘICE
Prevence: prevence při suchu, zvýšení výnosu
Dávkování: 5,0 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: od 4 - 8 list. stádia, popř. opakovat po 14 dnech
powerphos-8.png SLUNEČNICE
Prevence: prevence při suchu, zvýšení výnosu
Dávkování: 2,5 - 5 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: před uzavřením řádků, dále dle nedostatku
powerphos-9.png BRAMBORY
Prevence: prevence při suchu, nasazení hlíz, zvýšení výnosu
Dávkování: 3 - 5 l/ha
Voda: standardní TM 100 - 300 l/ha, dbát na dostatečné smáčení + 0,6 l/ha Amalgerol Premium
Doba aplikace: od nasazení hlíz, dále dle nedostatku
powerphos-10.png TRAVNÍ POROSTY
Prevence: prevence při suchu, zvýšení výnoru, obrůstání
Dávkování: 5 - 10 l/ha
Voda: minimálně 200 - 500 l/ha
Doba aplikace: vždy při obrůstání za 2 týdny po aplikaci