Cookies 🍪

Používáme soubory cookie, pro které potřebujeme váš souhlas.

Jak AMALGEROL ESSENCE funguje?

Z čeho je AMALGEROL ESSENCE vyroben?

AMALGEROL ESSENCE je biostimulant složený z mnoha přírodních složek, včetně extraktu z mořských řas, bylinných extraktů, fermentované cukrové řepy a hydrolyzovaných proteinů. Výsledkem tohoto složení je produkt bohatý na aminokyseliny, antioxidanty, rostlinné hormony, organický uhlík, organický draslík a organický dusík. AMALGEROL ESSENCE má tedy široké spektrum účinku, a proto může být použit různými způsoby. V půdě AMALGEROL ESSENCE aktivuje půdní život, zlepšuje strukturu půdy, podporuje růst kořenů a zvyšuje zadržování vody. Při listové aplikaci chrání rostlinu před stresem, neutralizuje volné radikály a pomáhá rostlině rychle se zotavit po stresové události. 

Odkud řasy pocházejí a co obsahují?

Používáme mořské řasy z Atlantského oceánu. Sklízí se šetrně a šetrně a poté se lisuje. Takto získaná vylisovaná šťáva z mořských řas obsahuje cenné látky, např. přírodní rostlinné hormony, antioxidanty (lapače radikálů) a draslík.

Proč jsou mořské řasy (nebo šťáva vylisovaná z řas) tak dobré pro naše plodiny?

Mořské řasy, jako jsou chaluhy, rostou v přílivové zóně Atlantského oceánu a jsou trvale vystaveny kolísání vody a mechanickému namáhání. Mořské řasy jsou proto přirozeně bohaté na antioxidanty (= lapače radikálů), které jim pomáhají zvládat tyto stresové situace. Tyto antioxidanty se nacházejí také v lisované šťávě z řas a při použití jako biostimulátor mohou pomoci i našim kulturním rostlinám při zvýšeném stresu. 

Co jsou rostlinné hormony? Mají něco společného s regulátory růstu?

Mořské řasy přirozeně obsahují velké množství rostlinného hormonu auxinu, který mimo jiné stimuluje růst kořenů. V tomto případě je rostlinný hormon přírodního původu a nemá nic společného s chemicky syntetizovanými regulátory růstu, které se používají například ke zkracování stébel obilovin. Některé další rostlinné hormony, jako giberelin a cytokinin, jsou rovněž obsaženy v lisované šťávě z řas a mají další pozitivní účinky na rostlinu, jako je tvorba plodu a zpomalení procesu stárnutí.

Co jsou volné radikály?

Volné radikály jsou molekuly s nespárovaným elektronem, a proto jsou nestabilní a velmi reaktivní. K obnovení chemicky stabilního stavu potřebují tyto molekuly nový elektron. Tyto elektrony získávají z jiných molekulárních sloučenin, což je činí nestabilními a zanechává je v podobě volných radikálů. To může vést k řetězové reakci (oxidačnímu stresu), při níž jsou narušeny buněčné funkce a mohou být poškozeny i celé buněčné struktury (např. DNA) a buňky. Volné radikály jsou v malém množství součástí normálního metabolismu, ale vnější stresové faktory mohou ovlivnit tvorbu volných radikálů v buňce do té míry, že spustí řetězovou reakci oxidačního stresu. Antioxidanty mohou tyto procesy potlačovat a slouží jako tzv. lapače radikálů. 

Co jsou aminokyseliny?

Aminokyseliny jsou základními stavebními kameny bílkovin. Bílkoviny jsou důležité molekuly v tělech všech živých organismů a mají mnoho životně důležitých funkcí. Enzymy jsou důležitou skupinou proteinů, protože urychlují a řídí biochemické reakce. 

Jak aminokyseliny pomáhají při opravě buněk?

Rostliny si mohou aminokyseliny vyrábět samy, ale tento proces je energeticky náročný. Během energeticky náročných a kritických fází růstu rostlin, obnovy buněk a ve stresových situacích proto pomáhá přídavek rychle dostupných aminokyselin ve formě hydrolyzovaných bílkovin. Tímto způsobem musí rostliny samy vynaložit méně energie na syntézu aminokyselin. Místo toho lze tuto energii investovat přímo do vývoje rostlin nebo do zvládání stresu. 

Proč uhlík a aminokyseliny podporují život v půdě?

Zdravý půdní život je zárukou zdravé, funkční a na humus bohaté půdy. Pro udržení a zachování takové půdy je proto třeba dbát na pestrou nabídku potravy pro půdní mikroorganismy. Jednou z nejdůležitějších živin pro půdní mikroorganismy, a tedy i základním materiálem pro tvorbu humusu, je organický uhlík. Odumřelé části rostlin, např. sláma a kořeny, jsou ideálním zdrojem organického uhlíku. Mikrobiální rozklad odumřelých částí rostlin je však někdy delší proces. Naproti tomu organický uhlík obsažený v přípravku AMALGEROL ESSENCE, který se vyskytuje v kratších molekulách, je mnohem rychleji dostupný půdním mikrobům jako potrava, a tím i pro mineralizaci a humifikaci. K tomu přispívají aminokyseliny obsažené v přípravku AMALGEROL ESSENCE, které mohou být absorbovány a využity všemi půdními organismy jako stavební kameny bílkovin. Aminokyseliny jsou také bohaté na dusík, další důležitou živinu pro půdní mikroorganismy. Přídavek AMALGEROLU ESSENCE proto aktivuje půdní život, což přispívá k rychlejšímu rozkladu odumřelých částí rostlin. Aplikace přípravku AMALGEROL ESSENCE tedy také velmi přispívá k úspěšnému hnití slámy.  

Co je to mykorhiza?

Mykorhiza (myco = houba a rhiza = kořen) je termín používaný k popisu symbiózy mezi houbami a kořeny rostlin. Houba, která obklopuje kořen svou jemnou houbovou sítí, přenáší živiny a vodu ke kořeni rostliny, čímž umožňuje lepší zásobování hostitelských rostlin živinami. Rostlina na oplátku krmí "svou" houbu cukrem z fotosyntézy.

Více než 90 % všech suchozemských rostlin je schopno vytvořit tento typ společenstva. S mykorhizními houbami je spojeno i mnoho středoevropských kulturních rostlin, např. obiloviny jako kukuřice, pšenice, žito, oves a ječmen, ale také luskoviny, např. vojtěška. Aby rostliny mohly těžit z tohoto užitečného typu spojení, je třeba dbát na to, aby se orná půda obdělávala s péčí o půdu a aby se hnojiva aplikovala citlivě. Velký vliv na osídlení půdy mykorhizními houbami má také střídání plodin a pěstování meziplodin.

Zpravodaj

Využijte nabídky a dostávejte několikrát ročně informace od nás přímo do vašeho e-mailu

Z odběru novinek se můžete v budoucnu kdykoli sami jednoduše odhlásit.