Amalgerol CZ s. r.o.

Společnost AMALGEROL CZ s.r.o. vznikla dnem 1.8.2007 (zápisem do obchodního rejstříku v Českých Budějovicích) odštěpením divize Amalgerol, která spadala do 31.7.2007 pod společnost Jihospol a.s. Tyto firmy se dohodly o předání všech práv a povinností nutných pro pokračování distribuce amalgerolových přípravků. Tímto se stala společnost AMALGEROL CZ s.r.o. výhradním dovozcem přípravků amalgerolové řady do ČR a na Slovensko. Přípravky amalgerolové řady jsou registrovány v České republice již od roku 1991. Od té doby byly v ČR odzkoušeny v řadě poloprovozních pokusů a staly se součástí několika výzkumných úkolů, které prováděly k tomuto kompetentní a nezávislé instituce. Dále se naše společnost může opřít o zkušenosti a výzkum mnoha zahraničních partnerů. Pokud máte dotaz na cenu některého z výrobků Amalgerol, neváhejte o ni požádat

Chtěli bychom upozornit i na nesprávně psané tvary názvu firmy, se kterými se můžete setkat. Jedná se například o Amalgeron, Amargeron, Almagerol či pouze Amalgel. Jediným správně psaným názvem je pouze Amalgerol.

 

Navštivte nás na výstavách a polních dnech

tinygrab-screen-shot-30-09-13-13-21-22.png


Novinky

Užitečné solné lizy

Důležitost minerálního solného lizu v životě skotu rozhodně nepatří mezi zanedbatelné položky.

Bakterie a plísně? Používejte Amalgerol STALL MAX

Tento produkt slouží jako hygienický a antibakteriální přípravek do stájí a prostor, kde jsou domácí zvířata ustájena.

Přípravek AMALGEROL CLASSIC

Přípravek AMALGEROL CLASSIC má výtečné výsledky v oblasti eliminace nepříjemného amoniaku a jiných zápašných plynů.

Archiv novinek